Przedsiębiorstwo, które nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoich produktów, w zasadzie nie ma racji bytu na współczesnym rynku, nie tyle pieczarek świeżych, co dowolnie wybranych artykułów spożywczych. Zdawałoby się przy tym, że niemożliwym jest, aby jakikolwiek podmiot osiągnął choćby niewielką przewagę konkurencyjną we wspomnianym aspekcie, jednakże my z pełną świadomością chcielibyśmy się podjąć tego zadania. Każdego roku zwiększamy nakłady finansowe na badania laboratoryjne naszych grzybów, owoców i warzyw, poddając je również coraz szerszym zakresom przeprowadzanej analizy. Nieustannie monitorujemy skuteczność działania procedur wdrożonych w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i w razie konieczności, poddajemy je stosownym udoskonaleniom. Co równie istotne, posiadamy skrupulatnie przygotowane, udokumentowane i stale funkcjonujące zasady klasyfikacji grzybów, dzięki którym nasi klienci zawsze otrzymują produkt spełniający ich oczekiwania jakościowe.

Polityka

Bezpieczeństwa żywności

Deklarujemy, że FHU Robert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.J. z siedzibą w Siedlcach zajmuje się dostarczaniem wysokiej klasy grzybów, owoców i warzyw, zgodnych z wytycznymi swoich odbiorców. Politykę Bezpieczeństwa Żywności firma opiera na najważniejszym dla niej kryterium, jakim jest zaopatrywanie klientów w całkowicie bezpieczne i spełniające należyte wymagania produkty.

Odpowiednia baza w postaci wykwalifikowanej kadry oraz nowoczesnego wyposażenia sprzętowego zapewnia wysoką jakość realizowanych w firmie procesów.

Celami nadrzędnymi firmy są:

 • zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produktów, ich jakości, legalności i autentyczności;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, stosownie do rosnących wymagań jakościowych klientów;
 • dostosowywanie oferty do potrzeb i oczekiwań klientów,
 • stworzenie odpowiednich warunków pracy, w których pracownik czuje się odpowiedzialny za prawidłowość wykonywanych zadań;
 • ciągłe usprawnianie procesów zachodzących w firmie.

Realizacja celów bezpieczeństwa żywności odbywa się poprzez:

 • przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz systemu HACCP,
 • przestrzeganie przepisów prawa żywnościowego,
 • regularną kontrolę jakości przechowywanych towarów,
 • realizację harmonogramu badań,
 • stały monitoring warunków przechowywania towarów,
 • organizowanie systemów szkoleń podnoszących umiejętności zawodowe pracowników,
 • wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, podnoszących jakość realizowanych usług;
 • stosowanie technik i technologii nieuciążliwych dla środowiska,
 • kulturę bezpieczeństwa żywności, która przez wspólne wartości, przekonania i normy wpływa na sposób myślenia i zachowania w zakresie bezpieczeństwa żywności w organizacji.

Realizacja celów bezpieczeństwa żywności odbywa się w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, zgodny z normą BRC Food i standardem IFS Food.

Polityka w zakresie bezpieczeństwa żywności jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana na wszystkich poziomach organizacyjnych firmy.

Dbamy o bezpieczeństwo i jakość

Certyfikaty

Masz pytania?

Skontaktuj się z ekspertem

Mateusz odpowiada za szeroko pojętą pewność oraz jakość oferowanych przez firmę produktów. Czuwa on nad efektywnym funkcjonowaniem wszystkich procedur i instrukcji, wdrożonych w ramach wymagań stosownych norm i standardów bezpieczeństwa żywności.

Mateusz Rymuza

Mateusz Rymuza

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

tel: +48 607 376 092