Kim jesteśmy?

Poznaj nas bliżej

FHU Robert jest prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalną marką na polskim rynku pieczarek świeżych, a nasze produkty można z łatwością odnaleźć na półkach sklepowych największych marketów w kraju. Przywiązujemy ogromną wagę do pełnego usatysfakcjonowania klientów, zaopatrując ich w pełni bezpieczną oraz najwyższej klasy żywność. Każdego dnia ciężko pracujemy na osiągnięcie postawionych przed sobą celów i wkładamy wiele wysiłku w nieustanny rozwój naszego przedsiębiorstwa.

Swoje pierwsze kroki stawialiśmy w 2000 roku, kiedy to powstał skup pieczarek o powierzchni kilkudziesięciokrotnie mniejszej od wielkości obecnego zakładu. Zatrudnionych wówczas była zaledwie garstka pracowników, których zaangażowanie i sumienna praca przyczyniły się do stopniowego rozkwitu naszej działalności. Kluczowym momentem w historii FHU Robert było podjęcie decyzji o przeniesieniu firmy na ulicę Sokołowską w Siedlcach, gdzie perspektywy rozwoju wydawały się być zdecydowanie wyraźniejsze.

Jakość i bezpieczeństwo żywności,

jako źródło zadowolenia klienta.

POLITYKA FIRMY

NASZA STRATEGIA

Koncepcja rozwoju FHU Robert oparta jest na dwóch filarach. Pierwszy z nich odnosi się do tworzenia przewagi konkurencyjnej za sprawą kreowania pełnej efektywności operacyjnej. Naszym celem jest nieustanna modernizacja zaplecza maszynowego oraz stopniowa rozbudowa nie tyle samej siedziby, co również poszczególnych obiektów produkcyjnych. Zwiększona na skutek tych inwestycji moc przerobowa pozwoli nam na ustabilizowanie pozycji przedsiębiorstwa na dotychczasowych rynkach oraz umożliwi pozyskanie nowych, zdecydowanych aby nam zaufać odbiorców. Kluczem do sukcesu niezmiennie pozostaje jednak jakość i bezpieczeństwo oferowanej przez nas żywności. Dążymy do zakorzenienia w naszych pracownikach świadomej odpowiedzialności każdego z osobna za klasę oraz rzetelność produktu gotowego. Pragniemy, aby hasłem przyświecającym im na co dzień było „przygotuj produkt taki, jakim chciałbyś go zobaczyć na swoim stole”.

Drugi filar naszej strategii dotyczy realizacji celów zrównoważonego rozwoju, których z satysfakcją podejmujemy się jako przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Już dziś udaje nam się realizować poszczególne zadania zamieszczone w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, do których należy między innymi zapewnienie kobietom pełnego i efektywnego udziału w procesach decyzyjnych oraz równych szans w pełnieniu funkcji przywódczych (Cel 5: Równość płci), gwarancja pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich kobiet i mężczyzn (Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca), czy chociażby częściowe wykorzystywanie przy produkcji opakowań, pochodzących z recyklingu (Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja). Co istotne, w niedalekiej przyszłości podejmiemy stosowne kroki w kierunku jeszcze większego wykorzystywania energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł (Cel 7: Czysta i dostępna energia) oraz zaangażujemy się w pracę na rzecz szeroko rozumianej lokalnej społeczności.

NASZA HISTORIA

OŚ CZASU

2000

Inaugurujemy działalność FHU Robert w podsiedleckiej Strzale.

2006

Przenosimy firmę na ulicę Sokołowską w Siedlcach.

2008

W Borkach Siedleckich stawiamy nasz pierwszy obiekt uprawny.

Rozpoczynamy eksport towaru do krajów południowo-zachodniej Europy, jako pierwsze – Włochy.

2009

Startujemy z pakowaniem pieczarek w plastikowe kubki.

Otrzymujemy nasz pierwszy certyfikat, potwierdzający zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności z wymaganiami normy ISO 22000.

2012

Otwieramy w Podnieśnie naszą drugą pieczarkarnię.

2015

Przeprowadzamy gruntowną rozbudowę siedziby FHU Robert.

2017

Poszerzamy zakres naszej działalności o świadczenie usług transportowych.

2021

W Woli Buczkowskiej – miejscowości położonej w centralnej Polsce, zakładamy nasz trzeci kompleks uprawny.

Uzyskujemy nasze pierwsze certyfikaty IFS Food oraz BRC Food.

2022

Budujemy w Kowiesach nasz czwarty, największy dotychczas zakład produkcyjny.